Czym jest glukoza

Czym jest glukoza

Jednym ze źródeł energii dla ludzkiego organizmu są węglowodany nazywane także cukrami. Są to związki chemiczne pochodzenia organicznego w skład, których wchodzą atomy węgla, tlenu i wodoru. Substancje te mogą być proste ( monosacharydy) lub złożone. Wśród prostych wyróżnia się między innymi glukozę. Odgrywa ona bardzo ważną rolę, to z niej czerpie energię nasz mózg. Dodatkowo odżywia ona znajdujące się w ruchu mięśnie. Jej źródłem są między innymi owoce o słodkim smaku (najwięcej znajduje się w winogronach, dlatego jest często zamiennie nazywana cukrem gronowym, duże ilości zawiera także miód), znaczna jej część pochodzi jednak ze skrobi i innych cukrów. Produkty te w czasie trawienia trafiają do wątroby, gdzie są zamieniane na glukozę. Tam przechodzi proces przemiany w glikogen, który nie jest zużywany przez organizm, lecz przez niego magazynowany. Organizm sięga po zgromadzone zapasy w chwili, kiedy poziom glukozy spada. Zamiana następuje pod wpływem produkowanej przez trzustkę insuliny.

F14 porady dla czytelników