U kogo niedobory mogą mieć szczególnie groźne następstwa